FAQ

|faq 当前位置:变形金刚首页 > 变形金刚FAQ >

为什么我只能同时建造2个建筑物?

时间:2017-05-22 作者:小编 来源:变形金刚5地球之战

  每一个建造机器人只能同一时间建造一个建筑物,如果需要提高同一时间建造上限,可以在建造-设施里面购买建造机器人,来提高同一时间建造上限。最高可以同时建造5个建筑物。

相关文章
扫一扫下载游戏
扫一扫下载变形金刚游戏
  • 变形金刚游戏下载地址app store
  • 变形金刚游戏下载地址安卓版
  • 变形金刚游戏下载地址google play
变形金刚:地球之战微信公众号
变形金刚地球之战微信公众号