FAQ

|faq 当前位置:变形金刚首页 > 变形金刚FAQ >

在哪里可以看到我的战斗记录?

时间:2017-05-22 作者:小编 来源:变形金刚5地球之战

  可以点击屏幕下方菜单按钮选择战役历史,可以看到您进攻或者防御的记录。

相关文章
扫一扫下载游戏
扫一扫下载变形金刚游戏
  • 变形金刚游戏下载地址app store
  • 变形金刚游戏下载地址安卓版
  • 变形金刚游戏下载地址google play
变形金刚:地球之战微信公众号
变形金刚地球之战微信公众号