FAQ

|faq 当前位置:变形金刚首页 > 变形金刚FAQ >

如何加入或者创建联盟?

时间:2017-05-23 作者:小编 来源:变形金刚5地球之战

  在主界面屏幕右下角点击联盟按钮,可以寻找自己喜欢的联盟加入或者花费15000合金创建联盟。

相关文章
扫一扫下载游戏
扫一扫下载变形金刚游戏
  • 变形金刚游戏下载地址app store
  • 变形金刚游戏下载地址安卓版
  • 变形金刚游戏下载地址google play
变形金刚:地球之战微信公众号
变形金刚地球之战微信公众号