FAQ

|faq 当前位置:变形金刚首页 > 变形金刚FAQ >

为什么我有足够的塞伯坦币却不能建造/升级建筑物呢?

时间:2017-05-23 作者:小编 来源:变形金刚5地球之战

  您物资的储存上限必须高于您建造或者升级该建筑物需要消耗的物资。

相关文章
扫一扫下载游戏
扫一扫下载变形金刚游戏
  • 变形金刚游戏下载地址app store
  • 变形金刚游戏下载地址安卓版
  • 变形金刚游戏下载地址google play
变形金刚:地球之战微信公众号
变形金刚地球之战微信公众号