FAQ

|faq 当前位置:变形金刚首页 > 变形金刚FAQ >

为什么我的建筑物无法升级了?

时间:2017-05-23 作者:小编 来源:变形金刚5地球之战

  点开建筑物的详细信息,上面会有要求总部的等级要求,在达到要求后才能继续升级建筑物。

相关文章
扫一扫下载游戏
扫一扫下载变形金刚游戏
  • 变形金刚游戏下载地址app store
  • 变形金刚游戏下载地址安卓版
  • 变形金刚游戏下载地址google play
变形金刚:地球之战微信公众号
变形金刚地球之战微信公众号