FAQ

|faq 当前位置:变形金刚首页 > 变形金刚FAQ >

如何查看建筑物的血量、射程和攻击力等信息?

时间:2017-05-23 作者:小编 来源:变形金刚5地球之战

  点击建筑物会弹出建筑物的属性面板上方会有详细的描述。

相关文章
扫一扫下载游戏
扫一扫下载变形金刚游戏
  • 变形金刚游戏下载地址app store
  • 变形金刚游戏下载地址安卓版
  • 变形金刚游戏下载地址google play
变形金刚:地球之战微信公众号
变形金刚地球之战微信公众号