FAQ

|faq 当前位置:变形金刚首页 > 变形金刚FAQ >

变形金刚手游中13号矿是什么?

时间:2017-06-20 作者:小编 来源:变形金刚5地球之战
          13号矿是仅能通过「13号矿采集器」产出的一种新资源,通过消耗13号矿可以让您在战斗中使用合体金刚。  

「13号矿采集器」目前不可以升级,每小时产出1块13号矿,最大存储上限为100。
相关文章
扫一扫下载游戏
扫一扫下载变形金刚游戏
  • 变形金刚游戏下载地址app store
  • 变形金刚游戏下载地址安卓版
  • 变形金刚游戏下载地址google play
变形金刚:地球之战微信公众号
变形金刚地球之战微信公众号