FAQ

|faq 当前位置:变形金刚首页 > 变形金刚FAQ >

变形金刚手游中合体变形金刚功能怎么开启?

时间:2017-06-21 作者:小编 来源:变形金刚5地球之战
        通关故事模式第五章“合体金刚战争”后您就可以建造「合体金刚研发中心」以及「13号矿采集器」,当您集齐合体金刚所需要的特定6个变形金刚时,组合后即可启用合体金刚功能。  
 
      另外需要注意 :组合成的合体金刚星级将由所需的6个变形金刚中星级最低的决定。
相关文章
扫一扫下载游戏
扫一扫下载变形金刚游戏
  • 变形金刚游戏下载地址app store
  • 变形金刚游戏下载地址安卓版
  • 变形金刚游戏下载地址google play
变形金刚:地球之战微信公众号
变形金刚地球之战微信公众号