FAQ

|faq 当前位置:变形金刚首页 > 变形金刚FAQ >

变形金刚游戏中变形金刚怎么升星?

时间:2017-07-07 作者:小编 来源:变形金刚5地球之战
目前变形金刚游戏中的变形金刚是无法通过任何途径进行升星。想要更高星级的变形金刚?可以在变形金刚游戏的太空桥使用顶级水晶来试试运气吧!
相关文章
  扫一扫下载游戏
  扫一扫下载变形金刚游戏
  • 变形金刚游戏下载地址app store
  • 变形金刚游戏下载地址安卓版
  • 变形金刚游戏下载地址google play
  变形金刚:地球之战微信公众号
  变形金刚地球之战微信公众号