FAQ

|faq 当前位置:变形金刚首页 > 变形金刚FAQ >

在变形金刚手游中如何提高战斗中变形金刚的携带上限?

时间:2017-07-19 作者:小编 来源:变形金刚5地球之战
     您可以通过升级运输船可以提高携带的上限。

    目前在游戏中最多可以部署7位变形金刚同时上场。
相关文章
扫一扫下载游戏
扫一扫下载变形金刚游戏
  • 变形金刚游戏下载地址app store
  • 变形金刚游戏下载地址安卓版
  • 变形金刚游戏下载地址google play
变形金刚:地球之战微信公众号
变形金刚地球之战微信公众号