FAQ

|faq 当前位置:变形金刚首页 > 变形金刚FAQ >

在玩变形金刚手游,如何获得合金、能量块?

时间:2017-07-25 作者:小编 来源:变形金刚5地球之战


变形金刚官方网站推荐获得合金、能量块的方法一:通过建造合金采集器和能量块采集器,定期采集合金以及能量块。

变形金刚官方网站推荐获得合金、能量块的方法一:通过进攻其他玩家来掠夺合金资源和能量块资源。
相关文章
扫一扫下载游戏
扫一扫下载变形金刚游戏
  • 变形金刚游戏下载地址app store
  • 变形金刚游戏下载地址安卓版
  • 变形金刚游戏下载地址google play
变形金刚:地球之战微信公众号
变形金刚地球之战微信公众号