FAQ

|faq 当前位置:变形金刚首页 > 变形金刚FAQ >

如何查看变形金刚游戏中建筑物的血量、射程和攻击力等信息?

时间:2017-09-04 作者:小编 来源:变形金刚5地球之战
       想看变形金刚游戏中建筑物的信息很简单:点击建筑物即会弹出建筑物的属性面板,可以查看建筑物生命值、每秒伤害、作用、攻击范围示意等信息。
相关文章
扫一扫下载游戏
扫一扫下载变形金刚游戏
  • 变形金刚游戏下载地址app store
  • 变形金刚游戏下载地址安卓版
  • 变形金刚游戏下载地址google play
变形金刚:地球之战微信公众号
变形金刚地球之战微信公众号