FAQ

|faq 当前位置:变形金刚首页 > 变形金刚FAQ >

变形金刚游戏中为什么会有变形金刚出现在我的基地中走动?

时间:2017-09-30 作者:小编 来源:变形金刚5地球之战
变形金刚游戏中行走的变形金刚是在您的基地中随机出现的。另外:它们出现数量还与您设备的配置高低有关。
相关文章
扫一扫下载游戏
扫一扫下载变形金刚游戏
  • 变形金刚游戏下载地址app store
  • 变形金刚游戏下载地址安卓版
  • 变形金刚游戏下载地址google play
变形金刚:地球之战微信公众号
变形金刚地球之战微信公众号